Senin, 06 Maret 2017

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia vi tsu vern a mitglid iz tsu drikn di rshimh knepl aun demolt plombirn in eyer datn rikhtik aoyf di Columns zenen tsugeshtelt vos araynnemen a banitser nomen az vet zeyn geveynt vi deyn pozitsye, di parol az ir vet nutsn tsu klots in, bashtetikn eyer parol, ful nomen vi deyn nomen, numer fun aktiv telefon ir hobn, di elektronish post tsu bashtetikn mitglidershaft, referral kod zenen ongefilt aoyb es igzists, andersh leydik es, di nomen fun di bank loyt tsu di nomen fun eyer bank lemoshl, BCA, BNI, Bri, di nomen fun koraspanding akaunts mit di nomen fun deyn eygn bank khshbun aun di khshbun numer az koraspandz tsu eyer eygn bank khshbun numer. vi tsu makhn a bayshtayer oder dipazatad gelt iz az ir zent required tsu klots in ershter, demolt drikn di dipazatad gelt, selektirn dem destineyshan khshbun aun druk dem gut knepl. az zol zeyn a plombirn in di forem aoyb ufmerkzamkayt iz leydik (nit ariberfirn) di sangshanz impouzd aoyf di mitglid kenen nit zeyn logd. vi tsu tsuriktsyen gelt oder khapn oder tsuriktsyen gelt iz tsu klots in ershter, drikn di atrakshan fun gelt demolt input di nominal sume fun ​​gelt ir viln tsu tsyen nakhgegangen durkh entering deyn parol aun drikn di gut knepl.


vi tsu tseyln kards kiu shtot iz durkh kaunting di numer fun dats fun tsvey kards ound. di sferes aoyf yeder kort aoyf di linx zayt aun di sakhakl durkh di numer fun dats aoyf di rekht zayt, lmshl, aoyb di gants koyl in tsvey kards fun mer vi nayn, demolt der vert fun di kort minus tsen. aoyb di krayz aoyf tsvey kards gants mer vi nayntsn, demolt der vert fun di kort minus tsvantsik. bonus oysker iz a bonus kalkyaleytad aoyf der gants gevet ir yeder vokh, aun aoyb di gants gevet ir dergreykhn 1,000,000, demolt ir zenen enteytald tsu bakumen a bonus oysker fun nul funt tsvey protsent ober bay saranapelangi zenen andersh aun nisht di zelbe enimor, saranapelangi vet gebn tsu ale mitglider vas shpiln a umbadingt minimum dray iber di bonus, yeder funt dray yeder vokh, di mitglider vas gevet aoyf saranapelangi nit hobn tsu trakhtn praveyzou ker iber vi in andere sistems, vayl do ale mitglider vet bakumen a bonus funt dray per vokh vos kalkyaleytid fun gants pleying far eyn vokh. Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia
Back To Top